Algemene opmerkingen
We geven om uw rechten inzake beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Onze Privacy Politiek zoals hieronder toegelicht en afgestemd op de General Data Protection Regulation (GDPR) zoals door het EU-parlement op 14 april 2016 voorgeschreven, beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en over welke rechten u beschikt.
De entiteit die verantwoordelijk is voor uw gegevens
Aleo solar GmbH is de enige verantwoordelijke voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van uw persoonlijke gegevens.
De zetel bevindt zich te : Marius Eriksen Strasse 1, 17291 Prenzlau, Duitsland.
De gegevens die we verzamelen
Tijdens het surfen op onze website worden er geen persoonlijke gegevens verzameld.
Enkel wanneer u beslist om meer informatie aan te vragen, of ons een probleem meedeelt – oftwel door het contact-formulier in te vullen, oftewel door ons een email te sturen – deelt u uw persoonlijke gegevens mee.
Deze data omvatten :
– Uw voornaam,
– Uw nam,
– Uw adres,
– Uw telefoonnummer,
– Uw emailadres,
– Uw hoedanigheid
– Uw bedrijfsnaam
Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke data voor volgende doeleinden :

– Om onze legale verplichtingen na te komen in het kader van een contract (bestellen van producten, …)
– Om u informatie over onze diensten en producten toe te sturen dit kan via verschillende kanalen : nieuwsbrieven, etc…
Dit om onze legale en contractuele verplichtingen na te komen, of door u expliciet toegestaan.
Het staat u vrij uit te schrijven voor de nieuwsbrieven via de link in de nieuwsbrief
– Om betalingen te verwerken
Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw data gedurende de tijd die nodig is om de eerder beschreven taken te vervullen.
We zullen uw persoonlijke gegevens verwijderen twee jaren na de laatste interactie.

Delen we uw persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden in absoluut vertouwen behandeld, en zullen niet zonder uw medeweten of op ongeautoriseerde wijze aan derde partijen worden doorgegeven of verkocht, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een contract of wanneer u er de expliciete toestemming voor geeft.
De rechten die u heeft

Het contact-formulier laat u toe contact op te nemen met onze privacy manager om alzo uw rechten uit te voeren. Op basis van het GDPR framework heeft u volgende rechten :
 
Het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken

U kan ons contacteren om een leesbare copie van de persoonlijke gegevens die we van u bezitten te ontvangen.
 
Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen

U kan ons vragen om foutieve gegevens te corrigeren, of zelfs om de persoonlijke gegevens volledig te verwijderen
 
Het recht op bezwaar.

U heeft – onder bepaalde omstandigheden – het recht om het proces inzake profilering en direct marketing te beperken.
 
Het recht van overdraagbaarheid
Dit maakt het mogelijk om via de gegevensbeheerder een copie van de persoonlijke gegevens in digitaal leesbaar formaat te ontvangen, zodat deze persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder, of zelfs rechtstreeks uit laten wisselen tussen de gegevensbeheerders.

Cookies Politiek

Also solar GmbH maakt bebruik van cookies. Met deze aleo cookies politiek tonen we u hoe en waarom we cookies op onze website gebruiken, in volledige transparantie.

 

Wat is een cookie, en waarvoor wordt het gebruikt ?
Een cookie is een kleine text-file afgeleverd door de website die u bezoekt, en op uw hard drive (op PC, laptop of smartphone bvb) bewaard en/of gelezen wordt door uw webbrowser. Met oog op de goede werking en funktionaliteit, gebruiken bijna alle websites cookies. Afhankelijk van hun funktie en het doel van hun gebruik, worden cookies in verschillende categorieën ingedeeld.
Aleo solar gebruikt enkel analytische en prestatie-cookies. Deze cookies laten ons toe de bezoekers van onze website te herkennen en te tellen, alsook om informatie te vergaren over hoe onze website gebruikt wordt (welke pagina’s het meest bezocht worden bvb) Deze cookies laten ons toe de website te verbeteren (om ervoor te zorgen dat bezoekers vinden wat ze zoeken bvb). Deze cookies laten ons nooit toe om de identiteit van de bezoeker of enige andere persoonlijke gegevens van de bezoeker te verzamelen.
 
Wat als u cookies niet toelaat

U kan uw toestemming tot het gebruik van cookies ten allen tijde intrekken, op volgende wijze :
 
Middels de settings van uw internet browser

Als u de op uw hard drive opgeslagen cookies wil verwijderen, en de web browser wil instellen om cookies te weigeren, kan u dit doen via de voorkeuren van uw internet browser. Deze opties vindt men normaalgesproken onder de “options”, “tools” of “preferences” menu’s van de web browser die u gebruikt.
 
Middels het online desactiveren van cookies

U kan analytische en prestatie-cookies zoals door Google Analytics gebruikt, vermijden door de volgende add-on op uw web browser te installeren.

 

Ontvang meer informatie

  Voornaam*
  Familienaam*
  Bedrijfsnaam
  Land*
  Telefoonnummer*
  Email*
  Hoedanigheid?*
  Opmerkingen
  Wenst u onze nieuwsbrief te ontvangen?*