Duurzaamheid zit in ons DNA

Duurzaamheid is voor ons veel meer dan alleen meer een trend. aleo solar is meer dan 20 jaar geleden opgericht door zonne-pioniers met de visie een belangrijke bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. We willen zonne-energie toegankelijker maken en zonnepanelen produceren die generaties lang groene stroom produceren.

Alleen een zonnepaneel dat generaties lang probleemloos werkt en tegelijkertijd veel zonne-energie opbrengt, is echt duurzaam.

We zetten ons in om meer dan de beste milieunormen te handhaven!

DIN EN ISO 14001:2015

We gebruiken sinds 2011 een gecertificeerd milieumanagementsysteem in onze productie om de impact van onze materialen en productieprocessen op ons milieu te beheersen en voortdurend te verminderen.

  • Vermindering van afvalproductie.
  • Optimalisatie van het energie- en waterverbruik.
  • Het verbeteren van de CO2-voetafdruk.
DIN EN ISO 50001:2018

“Als fabrikant staat het efficiënt omgaan met energie en het daaruit voortvloeiende energiebesparingspotentieel centraal. We kijken continu waar we energie kunnen besparen. Daarbij kijken we niet alleen naar de productie-activiteit zelf, maar naar de hele waardeketen.

  • Transparantie van alle energiestromen in het bedrijf.
  • Verbetering van het energieverbruik en de energie-efficiëntie.
  • Vermindering van de CO2-uitstoot.”
ISO 45001

Met de certificering volgens ISO 45001 bewijzen we ook dat we ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat deze veel verder gaat dan de minimumeisen voor arbeidsveiligheid.

Vandaag energie opwekken, met oog op morgen.

Wij produceren in Duitsland

Wij zijn een lokaal bedrijf met onze enige productie-site in Duitsland. Meer bepaald in het hart van de Uckermark, omgeven door meren, velden en natuurgebieden. Zo’n schat voor onze ogen herinnert ons er elke dag aan waarom milieubescherming en duurzaamheid zo belangrijk voor ons zijn.

 

& vertrouwen op lokale toeleveringsketens

 

Waar mogelijk maken we ook gebruik van partnerships met lokale leveranciers voor basisgrondstoffen en hulpstoffen. Lokale productie is ook goed voor het milieu als het gaat om transport: de meeste van onze klanten zijn gevestigd in Duitsland of Europa en zijn blij dat onze modules over korte afstanden naar u toe komen.

We gebruiken onze hernieuwbare energiebronnen verstandig

Om het elektrisch verbruik van onze productie-site te dekken, produceren we zelf elektriciteit uit onze eigen zonnepanelen en kopen indien nodig 100% duurzame groene stroom in.

Mensenrechten zijn belangrijk voor ons

Alle mensen verdienen respect. Daarom bevorderen en ondersteunen we het universele begrip dat mensenrechten rechten zijn waar ieder mens recht op heeft op grond van zijn menszijn. Dit is niet alleen belangrijk voor ons binnen onze eigen bedrijfsvoering, maar ook binnen onze toeleveringsketens en met onze zakenpartners. Het is bijzonder belangrijk voor ons dat onze leveranciers de mensenrechten respecteren, zowel in hun eigen activiteiten als in hun eigen toeleveringsketen.